งดบริการชั่วคราว : เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19

          ห้องสมุดกรมชลประทาน ขอขยายเวลาการงดบริการพื้นที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือ ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 8) ผู้ใช้บริการที่มีหนังสือครบกำหนดส่ง ในเดือนพฤษภาคม สามารถนำส่งคืนได้ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2563 

ทั้งนี้ห้องสมุดฯ ยังให้บริการยืมหนังสือตามปกติ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้น 2 หรือโทร. 02-243-1043 หรือสายใน 2252

(published on 2020-05-01)
RSS feed for system-wide library news.

Quote of the Day

Education is not preparation for life; education is life itself. ~ John Dewey
Log in to your account:
ห้องสมุดกรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 0-2243-1043 โทรสาร: 0-2669-5056 อีเมล: libraryrid2017@gmail.com